Poiščite svojega ponudnika čebeljih pridelkov


KOZAREC ZA SLOVENSKI MED

Dandanes je embalaža eno ključnih promocijskih orodij za prodajo. Embalaža cenenega videza Vas gotovo ne bo prepričala da je v njej kakovostni med. Vsi se strinjamo, da so med in ostali čebelji pridelki kakovostni proizvodi, zato si zaslužijo kakovostno embalažo! Pravilna izbira embalaže je namreč lahko dodana vrednost izdelka, ki ga prodajamo. Ta funkcija je izjemno pomembna, predvsem tedaj, ko se izdelek skupaj s podobnimi konkurenčnimi izdelki znajde na isti trgovski polici.
Med embaliran v primerni embalaži, opremljen z etiketo in prijetnega videza je tudi veliko lažje prodati, potrošnik pa je zanj pripravljen plačati več.

Slovenski čebelarji pridelujemo varen in kakovosten med, zato smo avgusta 2008 uvedli tudi svoj tipiziran kozarec za med, ki med slovenskega izvora že na prvi pogled loči od uvoženega. V kozarce se sme polniti samo med, pridelan v Sloveniji, tako tudi kupec že na prvi pogled ve, da je v njem med domačega izvora, zato mu tudi podatka o tem ni treba iskati na nalepki.

Med v tipiziranih kozarcih je podvržen tudi internemu nadzoru, to pa kupcu zagotavlja, da je kupil izdelek domačega izvora in mu daje občutek varnosti. Analize kažejo na to, da je kakovost za kupca pomembnejša od cene.

Ena od prednosti za nakup nekega izdelka je tudi blagovna znamka. Slovenski čebelarji smo svojo blagovno znamko Slovenski med – kontrolirane kakovosti uvedli že v letu 1999, jo v letu 2009 nadgradili z nacionalno zaščiteno kakovostno shemo Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, katera je bila konec leta 2013 potrjena tudi na nivoju EU.

Izbrani koncesionar, ki prodaja tipizirane kozarce za slovenski med, mora pri prodaji in distribuciji voditi seznam kupcev kozarcev, ti pa morajo podpisati izjavo, da bodo v te kozarce polnili samo med slovenskega izvora. Na poziv ČZS mora koncesionar seznam kupcev in izjave predložiti ČZS. ČZS bo ob pomoči preglednikov vsako leto izvajala interno kontrolo nad polnjenjem slovenskega medu v omenjene kozarce.

Čebelarstvo je z uvedbo novega tipiziranega kozarca za slovenski med stopilo korak naprej in doseglo svoj cilj, da se slovenski med končno loči od uvoženega. Kozarec slovenskim čebelarjem omogoča konkurenčnejši nastop na trgu, posredno pa tudi ohranitev slovenskega čebelarstva in našega okolja.

Tipiziran kozarec za med pridelan v Sloveniji se nahaja v 4 različnih velikostih.

Slovenski čebelarji Vam preko kozarca sporočamo, da je v tem kozarcu izključno slovenski med!

 
Izvedba: p@rtner