Izjavljam, da sem seznanjen in se strinjam s Pravilnikom ČZS o uporabi kozarca za slovenski med in bom kozarec uporabljal v skladu s tem pravilnikom. Prav tako bo imel med, katerega bom ponujal na portalu slovensko poreklo.

Izjavljam, da sem registriran v skladu s Pravilnikom o označevanju čebel (Uradni list RS 94/2003) in s tem v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora (Ur. L. RS 51/06, 66/07) in imam vzpostavljen notranji nadzor na načelih sistema HACCP.

Strinjam se z objavo mojih osnovnih osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov) na portalu za potrebe trženja medu.

Naprej na registracijo
 
Izvedba: p@rtner